Инвестбағдарлама

«АЭҮК» АҚ басымдық міндеттерінің бірі – Ақмола облысының энергетика жүйелерін қалпына келтіру, кеңейту, қайта жаңарту және жаңғырту процесстерін жеделдету, сондай-ақ алған инвестициялық міндеттемелерді орындау, ТМРД бекіткен коридоры аясында өндіріс тиімділігін арттыру мақсатында бақыланатын және бақыланбайтын шығындар деңгейін орындау. Электр беру және электр жабдықтарының сызықтарын жаңғыртуды жүргізу қажеттілігі астанаға іргелес аудандарды (әсіресе Целиноград, Аршалы және Шортанды) қарқынды дамытуға, шағын және орта бизнесті, ауыл шаруашылығы өндірісін дамытуға байланысты.  

Бекітілген инвестиция сомасы - 2011 жылға 2,8 млрд теңгені,  2012 жылға  2,6 млрд теңгені құрады. Инвестиция үш басымдық бағыттар бойынша бөлінді: электр беру және электр жабдықтары сызықтарын қайта жаңарту – 47,9% және 39,2%, сонымен қатар арнайы техникалар мен механизмдерді жаңарту – 9,3%. 2013-2015 жылдарға 7 млрд теңге инвестиция сомасымен бекітілген инвестициялық жоба 2011-2012 жылдары басталған барлық  инвестициялық жобаны жалғастырды.

Компаниямен 2015 жылы жалпы сомасы  17,7 млрд теңге болатын  2016-2020 жылдарға арналған инвестициялық жоспар әзірленді және бекітілді.  

2011 жылғы инвестициялық бағдарлама:

 • 13 подстанцияларда 110/35-35 кВ, инвестициялық жобаға қосылған, айырғыштар және 110 кВ қысқа тұйықтағыштары элегаз сөндіргіштерге ауыстырылды. Подстанцияны қайта құру 816,5 млн. теңге жұмсалды.
 • Орналастыру және 110 кВ грозотрос кернеу желісі электр жүйелер сенімді жоғарылату және апаттарды төмендету үшін сәйкесінше жұмыстар өткізілді, құрылыс және қайта құру 35 кВ кернеу желісінде, жалпы желі созылымы - 185,1км және 607,1 млн. теңге сметалық соммасы.
 • 90,2 кВ, 10/0,4 кВ жолдары 582,2 млн. теңге сомаға қайта құрылып, ашық сымдар ҚОС (қозғалмалы оқшауланған сым). Желі жұмысы сенімділігі ҚОС шыны желіні оқшаулаудың, сондай-ақ климаттық әсерлердің зардаптары жоқтығы есебінен жоғарылайды, айқасу жойылады, сымның үзілуі, өткізгішке әр түрлі заттардың түспеуінен ажыратулар болмайды.ВЛ 10/04,04 кВ қайта құрылған учаскелерге 22 жаңа КТП орналастырылды.
 • Одан басқа, техникалық пайдалану Ережесі туралы бекітілген көп жылғы графикке сәйкес ВЛ 110/35/10/0,4 кВ-2 823 км, ПС220/110/35/кВ – 275 д, КТП – 321 д. 502,4 млн. теңге сомаға негізгі энергия құрылғыларында күрделі жөндеу жұмыстары өткізілді.
 • Инвестициялық жобаның маңызды бағыт бөлімі «Спецавтокөлік және механизімдер алу» 2011 жылы 33 бірлік жаңа техникасы 285,7 млн. теңгеге алынды.

170,2 млн. теңге (3,6 % инвестиция сомасынан) келесі бағыттарға жұмсалды:

 • 74,3 млн. теңге ғимараттарды қайта құру;
 • 16,9 млн. теңге автокөлікті күрделі жөндеу жұмыстары;
 • 11,6 млн. теңге байланыс құралын модерлендіру;
 • 40,2 млн. теңге жабдықтарды алу, құралдар және еңбек заттарын, ЭКЕДЖ қайта құру құрылғыларын алу;
 • 13,6 млн. теңге есептеуіш және көбейткіш техникаларын, материалды емес активтерді алу;
 • 9,3 млн. теңге есепке алу ақпаратты санау және есептеуіш құралдарын тексеру құрылғылары алынды;
 • 4,3 млн. теңге жабдықтарды, қауіпсіздік техникасы бойынша құралдарды, шаруашылық қажеттілікке көмекші материалдарды алу.

2012 жылғы инвестициялық бағдарлама:

 • 9 подстанцияларында 110/35-10 кВ инвестициялық жобаларға қосылған, айырғыш және 110 кВ қысқа тұйықтағыштарды элегаздық сөндіргіштерде ауыстырылды. Қысқа тұйықталған және бөліктегіштер саналы және физикалық жағынан көнерген, олардың жүйелерде жұмыс істеуі. Қысқа жасанды тұйықталу жасалды, бұдан жүйе жұмысын апатқа әкеліп және подстанция мен электр беру желістердің зақымдануына әкелді.Жаңа сұлбаларда бұл электро жабдықтау құралы қолданылмайды, өйткені ҚР және РФ бірде бір зауытында шығарылмайды, жөндеу және қайта жөндеу жұмыстарына қосымша кедергі келтірді. ПС-ні қайта құруға - 288,2 млн. теңге сомасы жұмсалды.
 • Аршалы, Целиноград және Есіл 3 ауданында құрылыс жұмыстары жүргізілді. 473,9 млн. теңге – құрылыс жұмысына жұмсалды.Жалпы жұмсалған сома 761,1 млн. теңгені құрайды.
 • Орналастыру және 110 кВ грозотрос кернеу желісінде электр жүйелер сенімді жоғарылату және апаттарды төмендету үшін сәйкесінше жұмыстар өткізілді, желі созылымы – 36,5 км (11,5 млн.теңге), 35 кВ кернеу желісінде құрылыс,желі созылымы 66,1 км (228,3 млн.теңге).Жалпы жұмсалған сома 239,8 млн. теңге құрайды.
 • 133,7 км,10/0,4 кВ жолдары 934,7 млн. теңге сомаға қайта құрылып, ашық сымдар ҚОС ға ауыстырылды, желі жұмысының сенімділігі ҚОС шыны желі оқшаулаудың, сондай-ақ климаттық әсерлердің зардаптары жоқтығы есебінен үзілуі, өткізгішке әр түрлі заттардың түспеуінен ажыратулар болмайды.ВЛ 10/0,4 кВ қайта құрылған учаскелерге 58 жаңа КТП орналастырылды.
 • Одан басқа, техникалық пайдалану Ережесі туралы бекітілген көп жылғы графикке сәйкес ВЛ 110/35/10/0,4 кВ-2 664,3 км, ПС220/110/35/кВ – 296 д, КТП – 334 д. 449,5 млн. теңге сомаға негізгі энергия құрылғыларында күрделі жөндеу жұмыстары өткізілді.
 • Инвестициялық жобаның маңызды бағыт бөлімі «Спецавтокөлік және механизімдер алу» 2011 жылы 35 бірлік жаңа техникасы 199,6 млн. теңгеге алынды.

348,0 млн. теңге (11,8 % инвестиция сомасынан) келесі бағыттарға жұмсалды:

 • 12,6 млн. теңге ғимараттарды қайта құру;
 • 12,6 млн. теңге байланыс жабдығын жаңғырту;
 • 83,4 млн. теңге жабдықтарды алу, құралдар және еңбек заттарын, ЭКЕДЖ қайта құру құрылғыларын алу;
 • 11,7 млн. теңге есептеуіш және көбейткіш техникаларын, материалды емес активтерді алу;
 • 9,2 млн. теңге есепке алу ақпаратты санау және есептеуіш құралдарын тексеру құрылғылары алынды;
 • 4,1 млн. теңге жабдықтарды, қауіпсіздік техникасы бойынша құралдарды, шаруашылық қажеттілікке көмекші материалдарды алу;
 • 214,2 млн. теңге ПС 110/10 Кв «ШҚЗ» сатып алу.

2013 жылғы инвестициялық бағдарлама:

2014 жылғы инвестициялық бағдарлама:

2015 жылғы инвестициялық бағдарлама:

Сумма утвержденных на 2015 год составляет 2,32 млрд. тенге

 • Запланирована реконструкция 2 подстанций на сумму 292,5 млн. тенге
 • Строительство новой подстанции на сумму 200 млн. тенге
 • Будет реконструировано 60 км. воздушных линий 110 кВ на сумму более 27 млн. тенге
 • Новое строительство ВЛ 35/110 кВ протяженностью 78 км. на сумму более 417 млн. тенге
 • Реконструкция ВЛ 10/0,4 кВ включает в себя 59,97 км. линий и 23 шт. КТПГ на сумму 470,5 млн. тенге
 • Капитальные ремонты на сумму 536,7 млн. тенге
 • Реконструкция АСКУЭ на сумму 7,9 млн. тенге
 • Реконструкция, капитальный ремонт, строительство зданий, сооружений – 27,7 млн. тенге
 • Реконструкция средств связи – 17,9 млн. тенге
 • Приобретение измерительных приборов – 9,4 млн. тенге
 • Приобретение вычислительной техники, НМА – 11,3 млн. тенге
 • Приобретение средств ТБиОТ – 5,4 млн. тенге
 • АСКУЭ бытового потребителя – 297,5 млн. тенге

2016 жылғы инвестициялық бағдарлама:

Сумма утвержденных инвестиций на 2016 г. составляет 4,47 млрд тенге

 • Запланирована реконструкция 11 подстанций на сумму 712, 2 млн тенге
 • Строительство ВЛ (КЛ) 110 кВ от ПС «Астана» на сумму 2 млрд тенге
 • Новое строительство ВЛ 110-35 кВ протяженностью 66,5 км на сумму 377,4 млн тенге
 • Реконструкция ВЛ 10 кВ общей протяженностью 66,6 км в количестве 29 шт на сумму 503,4 млн тенге
 • Капитальный ремонт энергооборудования и ЛЭП на сумму 609,5 млн тенге
 • Внедрение АСКУЭ бытового потребителя в количестве 2500 шт на сумму 124,5 млн тенге
 • Доверительное управление подстанцией «Северная» с последующим выкупом на сумму 150,5 млн тенге

2017 жылғы инвестициялық бағдарлама:

2017 жылға бекітілген инвестициялар сомасы 3,47 млрд. теңгені құрады.

2017 жылдың инвестициялық бағдарламасын іске асыру аясында айқындалған болатын:

 • 11 қосалқы станцияны қайта құру;
 • Ұзындығы 4 км құрайтын «Астана» 10-110 кВ ҚС-дан ӘЖ (ШЖ) құрылысы;
 • 370,22 км 110-35 кВ ӘЖ қайта құрылысы;
 • 39,4 км 110-35 кВ ӘЖ жаңа құрылысы;
 • 75,41 км 10 кВ ӘЖ мен 31 ЖТҚС қайта құрылысы;
 • 739 дана мөлшеріндегі энергия жабдықтары мен 2 514,4 км ЭБЖ-ні күрделі жөндеу;
 • 2310 дана мөлшерінде тұрмыстық тұтынушының ЭКЕАЖ-ін орнату;
 • Кезекті сатып алумен «Северная» ҚС-ны сенімгерлікпен басқару.

2018 жылғы инвестициялық бағдарлама:

«АЭҮК» АҚ 2018 жылға арналған инвестициялық салымының сомасы 3,8 млрд теңге құрайды. Қаражат негізгі құралдарды жаңарту мен техникалық қайта жарақтандыруға бағытталатын болады:

 • Қосалқы станцияларды қайта жаңарту – 7 дана;
 • «Астана» 110/10 кВ ҚС 110 кВ ӘС (КС) құрылысы - 1,3 км;
 • 110/35 кВ ӘС қайта жаңарту – 157 км;
 • 110/35 кВ ӘС жаңа құрылысы – 30 км;
 • 10 кВ/ КТПГ ӘС қайта жаңарту – 7,025/18;
 • Энергия жабдықтары мен ЭБС күрделі жөндеу – 2518/741 км/дана.
 • Тұрмыстық тұтынудың ЭКЕАЖ орнату – 2 713 дана;
 • Кейін сатып алумен «Северная» ҚС сенімді басқаруы – 1 дана.
 • Бағдарламалық қамтамасыз ету – 2 дана.

2016-2020 жылдарға арналған инвестициялық бағдарламаның жыл сайынғы іс-шараларын іске асыру аясында 30 км 110/35 кВ ӘС салынады және 157 км 110/35 кВ ӘС қайта жаңартылады, «Астана» ҚС 110 кВ ӘС жаңа құрылысы жалғастырылады және Ақмола облысы төрт ауданының тұтынушылары үшін электр энергияның 2713 есеп құралы орнатылады. Жабдықтарды қайта жаңғырту жеті қосалқы станцияны қамтитын болады. Олардың үшеуінде 2017 жылы жұмыс басталған болатын, 2018 жылы аяқтау көзделіп отыр. Бұдан басқа 2,5 мың км 110/35/10/0,4 кВ ӘС және 10/0,4 кВ 123 күш беретін трансформаторды жөндеу жоспарланып отыр. 2018 жылға арналған инвестициялық салымның сомасы 4 млрд теңге шамасын құрайды. Сонымен қатар, 2018 жылы кеңсе мен бухгалтерия үшін «Тезис» және «Қазынашылық» бағдарламалық қамтамасыз етудің жаңа түрлерін енгізу бойынша жұмыстар жалғасын табады.