Инвестбағдарлама

«АЭҮК» АҚ басымдық міндеттерінің бірі – Ақмола облысының энергетика жүйелерін қалпына келтіру, кеңейту, қайта жаңарту және жаңғырту процесстерін жеделдету, сондай-ақ алған инвестициялық міндеттемелерді орындау, ТМРД бекіткен коридоры аясында өндіріс тиімділігін арттыру мақсатында бақыланатын және бақыланбайтын шығындар деңгейін орындау. Электр беру және электр жабдықтарының сызықтарын жаңғыртуды жүргізу қажеттілігі астанаға іргелес аудандарды (әсіресе Целиноград, Аршалы және Шортанды) қарқынды дамытуға, шағын және орта бизнесті, ауыл шаруашылығы өндірісін дамытуға байланысты.  

Бекітілген инвестиция сомасы - 2011 жылға 2,8 млрд теңгені,  2012 жылға  2,6 млрд теңгені құрады. Инвестиция үш басымдық бағыттар бойынша бөлінді: электр беру және электр жабдықтары сызықтарын қайта жаңарту – 47,9% және 39,2%, сонымен қатар арнайы техникалар мен механизмдерді жаңарту – 9,3%. 2013-2015 жылдарға 7 млрд теңге инвестиция сомасымен бекітілген инвестициялық жоба 2011-2012 жылдары басталған барлық  инвестициялық жобаны жалғастырды.

Компаниямен 2015 жылы жалпы сомасы  17,7 млрд теңге болатын  2016-2020 жылдарға арналған инвестициялық жоспар әзірленді және бекітілді.  

2011 жылғы инвестициялық бағдарлама:

2012 жылғы инвестициялық бағдарлама:

2013 жылғы инвестициялық бағдарлама:

2014 жылғы инвестициялық бағдарлама:

2015 жылғы инвестициялық бағдарлама:

2016 жылғы инвестициялық бағдарлама:

2017 жылғы инвестициялық бағдарлама:

2018 жылғы инвестициялық бағдарлама: