Электрмен жабдықтау шартын жасау

Электр энергиясын тұрмыстық мақсаттарда пайдаланатын жеке тұлғалармен электрмен жабдықтау шартын жасасу тәртібі

Электрмен жабдықтау шарты (бұдан әрі қарай - Шарт) жеке тұлғаның жазбаша өтініші және оның ұсынған заңды және техникалық құжаттарының негізінде жасалады. Техникалық құжаттарды алу үшін жеке тұлғаға энергияны беруші ұйымға (бұдан әрі қарай – ЭБҰ) жүгіну қажет. Техникалық құжаттарды алған кезде жеке тұлғаға «АРЭК-Энергосбыт» ЖШС (энергиямен жабдықтаушы ұйым) аудандық бөлімшесіне шарт жасасу үшін жүгінуі және келесі құжаттарды ұсынуы керек.

Құжаттың атауы Құжатты алу көзі

Шарт жасасу туралы аудандық бөлімше бастығының атына жазылған өтініш (жүктеп алу);

Тұтынушы

Жылжымайтын мүлікке ресімделген құқықтары туралы құжатының көшірмесі;

Халыққа қызмет көрсету орталығы

Электрмен жабдықтау нысанына құқық белгілеуші құжаттарының көшірмесі;

Тұтынушы

Жеке басын куәландыратын құжатының көшірмесі жеке деректерін жинақтау және өңдеуге жазбаша келісімімен;

Тұтынушы

Тұрғын үйде (пәтерде) тұратын жеке тұлғалардың санын растайтын құжаты;

Халыққа қызмет көрсету орталығы

Электрмен жабдықтау шартына қол қою құқығы бар тұлғаға сенімхатының көшірмесі, жеке басын куәландыратын құжатымен бірге;

Тұтынушы

Электр желілеріне қосуға техникалық талаптарының көшірмесі (жаңадан енгізілген нысандар, шарттық қуатының көбейтілуі, сыртқы электрмен жабдықтау сызбасын өзгерту, тұтынушының электр энергиясын қабылдағыштарының электрмен жабдықтау сенімділігінің санатының өзгертілуі) иесінің ауысуы және көппәтерлі құрылыстарда тұратын жеке тұлғаларды есепке алмағанда;

ЭБҰ: келісілген қуатының көлеміне байланысты:
АЭЖ – 10кВт дейін қоса алғанда; 0,4 кВ (220В) желілеріне қосылғанда; ААЭЖ – 10кВт дейін қоса алғанда, 0,4 кВ (380В) желілеріне қосылғанда;
«АЭҮК» АҚ АЭЖ ұсынымдары бойынша – 10 кВт жоғары; АЭЖ, ААЭЖ ұсынымдары бойынша 1000В дейінгі және одан жоғары желілеріне қосылғанда.

Электр желілерінің теңгерімдік қатыстылығының ара-жігін ажырату және тараптардың эксплуатациялық жауапкершілігінің актісінің көшірмесі тұтынушыны электр желілеріне қосу сызбасымен бірге (көппәтерлі құрылыстарда тұратын жеке тұлғаларды қоспағанда) тұтынушының электр қондырғыларындағы электр энергиясы ысырабының есебін қоса берілуімен;

ЭБҰ

Заңды және оларға теңестірілген тұлғалармен электрмен жабдықтау  шартын жасасу тәртібі

Электрмен жабдықтау шарты (бұдан әрі қарай - Шарт) заңды және оған теңестірілген тұлғалардың өтініші және оның ұсынған заңды және техникалық құжаттарының негізінде жазбаша нысанда жасалады. Техникалық құжаттарды алу үшін заңды және оған теңестірілген тұлғаларға энергияны беруші ұйымға (бұдан әрі қарай – ЭБҰ) жүгіну қажет. Техникалық құжаттарды алғаннан кейін «АРЭК-Энергосбыт» ЖШС (энергиямен абдықтаушы ұйым) аудандық бөлімшесіне шарт жасасу үшін жүгінуі және келесі құжаттарды ұсынуы керек.

Құжаттың атауы Құжатты алу көзі
Шарт жасасу туралы аудандық бөлімше бастығының атына жазылған өтініш (жүктеп алу); Тұтынушы
Заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеуден өтуі туралы анықтамасының көшірмесі немесе жеке кәсіпкер үшін рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік электронды тізілімінен үзінді көшірме; Тұтынушы
Жылжымайтын мүлікке ресімделген құқықтары туралы құжатының көшірмесі; Халыққа қызмет көрсету орталығы
Электрмен жабдықтау нысанына құқық белгілеуші құжаттарының көшірмелері; Тұтынушы
Жеке басын куәландыратын құжаты (ЖК, ШҚ үшін); Тұтынушы
Электрмен жабдықтау шартына қол қою құқығы бар тұлғаға бұйрығының көшірмесі (сенімхатының), жеке басын куәландыратын құжатымен бірге; Тұтынушы
Электр энергиясын жеткізу туралы алдын-ала өтінімі; Тұтынушы
Электр желілеріне қосуға техникалық талаптарының көшірмесі (жаңадан енгізілген нысандар, шарттық қуатының көбейтілуі, сыртқы электрмен жабдықтау сызбасын өзгерту, тұтынушының электр энергиясын қабылдағыштарының электрмен жабдықтау сенімділігінің санатының өзгертілуі) иесінің ауысуы және көппәтерлі құрылыстарда тұратын тұлғаларды есепке алмағанда; ЭБҰ: Келісілген қуатының көлеміне байланысты:
ААЭЖ - 10кВт дейін қоса алғанда; 0,4 кВ (220В – 380В) желілеріне қосылғанда, «АЭҮК» АҚ АЭЖ ұсынымдары бойынша – 10 кВт жоғары; АЭЖ, ААЭЖ ұсынымдары бойынша 1000В дейінгі және одан жоғары желілеріне қосылғанда.
Электр желілерінің теңгерімдік қатыстылығының ара-жігін ажырату және тараптардың эксплуатациялық жауапкершілігінің актісінің көшірмесі, тұтынушыны электр желілеріне қосу сызбасымен бірге (көппәтерлі құрылыстарда тұратын тұлғаларды қоспағанда) тұтынушының электр қондырғыларындағы электр энергиясы ысырабының есебін қоса берілуімен. ЭБҰ

Өлшем бірлігін камтамасыз етудің мемлекеттік жүйесі реестрі:

Қазақстан Республикасы өлшем бірліктерін камтамасыз етудің мемлекеттік жүйесі реестрі бойынша ақпарат
Өлшеу құралдарының бекітілген типтері